Om kiropraktikk


Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forbygging av plager i nerve- muskel- og skjelettsystemet. Målsetting ved behandling er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem.

For å kunne kalle deg kiropraktor må du i dag ha 6 års utdannelse på universitetsnivå, inkludert turnus. Det er kun kiropraktorer som har så lang utdannelse innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Alle kiropraktorene ved Sandefjord Kiropraktikk har utdannelse fra anerkjente akademiske institusjoner. I tillegg er alle medlemmer av Norsk Kiropraktorforening hvor bl.a. kursplikt er pålagt.

Vi har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Alle kiropraktorene hos Sandefjord Kiropraktikk er godkjent av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell. Vår autorisasjon gir deg rett til å oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning, og deler av behandlingshonoraret er dekket. (HELFO)

Kiropraktoren kan henvise deg direkte til røntgen/CT/MR/ultralyd, legespesialist og fysioterapeut. Vi har rett til å sykemelde inntil 12 uker.

En kiropraktor diagnostiserer, behandler og forebygger plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser.


 Manipulasjon eller kiropraktisk korrigering av ledd i ryggsøylen er et av våre hovedverktøy for å bedre funksjon og gi mindre smerter. Ved feilfunksjon i ryggsøylen får du nedsatt bevegelse og smerter fra det aktuelle leddet.

Når vi behandler
ledd med manipulasjon er det for å påvirke signalene i nervesystemet til den eller de muskelgruppene som står i spenn/krampe og forårsaker "låsing" av ledd.

Hvis det foreligger ømme og stive muskler vil også kiropraktoren behandle disse med forskjellige bløtdelsteknikker. Målet med behandlingene er å normalisere funksjonen av ledd og muskulatur. Behandling hos en kiropraktor blir ofte assosiert med en "knekke" lyd som er helt ufarlig og oppstår da leddene blir frigjort under manipulasjonsgrepet.

Det er også viktig
at man gjør en egeninnsats etter at man har fått diagnostisert et problem hos kiropraktoren. Dette dreier seg om forebyggende trening, og du vil få kyndig veiledning for å finne de øvelsene som kan styrke deg i forhold til akkurat dine plager.