McGill Metode

Dette er et tilbud til deg som går med langvarige ryggsmerter og kanskje har vært til flere behandlere og behandlingstilbud uten å ha fått den hjelpen du trenger. Du står derfor kanskje i kø for å få hjelp til å håndtere smertene på smerteklinikk eller spesialist, og du har sannsynligvis blitt fortalt at du må lære deg "å leve med smertene".
Et sentralt spørsmål er: Har du dager som er bedre og/eller verre enn andre dager?
Dersom svaret er JA er det sannsynlig at de tidligere ryggundersøkelsene dine ikke har greid å identifiserer årsaken til ryggplagene dine ordentlig.
Kiropraktor Ståle Hauge har i mange år interessert seg spesielt for å forsøke å finne ut av de underliggende årsakene til ryggsmerter og hva som kan gjøres med dette. I denne forbindelse har han tatt mange kurs hos den kjente kanadiske professoren Stuart McGill, og har i det senere også fått instruksjoner og opplæring en-til-en i metoden som har blitt hetende McGill Metode (The McGill Method www.bacfitpro.com)
.
Kiropraktor Hauge ønsker nå å tilby McGill Metode til sine pasienter. Og husk nøkkelspørsmålet: Har du bedre og verre dager?
Dersom du kan bekrefte dette kan det være mulig å bygge på dette for gradvis å kunne bygge deg opp til å kunne bevege deg bedre og mer for etter hvert å kunne utføre dine daglige aktiviteter og å oppnå de fysiske målene du ønsker deg!
.
.
En McGill Metode ryggpasient:
Flere kliniske tilnærminger til ryggproblemet har vært uten hell.
Ryggpasienten skal etter undersøkelsen ha fått forståelsen av:
1. Hva som utløser, vedlikeholder eller forverrer ryggsmerten.
2. Hva pasienten selv kan og må gjøre for at smertetilstanden skal "roe seg ned".
3. Ha klart for seg hva som må til for å bygge et god fundament for å kunne bevege seg uten smerter.
4. Ha avklart og satt seg konkrete fysiske mål og delmål - gjerne i samarbeid med behandler.
5. For hjelp til utvidet forståelse av ryggproblemet og "hjelp til selvhjelp" forutsettes at ryggpasienten leser boken "Back Mechanic" skrevet av professor Stuart McGill. Denne boka får du kjøpt hos Sandefjord Kiropraktikk og e2Helse.
Som du forstår så innebærer McGill Metode en ryggundersøkelse som er svært omfattende og ganske tidkrevende.
Etter undersøkelsen vil du i de fleste tilfeller få en grundig forklaring på hva som forårsaker ryggsmerten og hvilke anatomiske strukturer som kan være involvert.
Du vil bli grundig instruert i hvilke aktiviteter i det daglige som det er lurt å gjøre og hvordan dette skal utføres.
Konkrete øvelser som er tilpasset deg og ditt ryggproblem vil bli nøye instruert - og etter hvert som disse føles lette vil du får tyngre og mer sammensatte øvelser og instruksjoner.
Målet er at du skal kunne bygge deg gradvis opp til å bli fysisk fri til å gjøre de tingene du realistisk har lyst til og drømmer om - enten det er å leke med barn eller barnebarn på stuegulvet eller i hagen eller å gå Birken!

.

Dersom du mener at du har en rygg som passer til håndtering i henhold til McGill Metode bør du ringe klinikken vår på telefon 33447910 eller skriv inn på kontaktskjemaet under "Online Booking", så avtaler vi og setter av nok tid til deg. Den første konsultasjonen er beregnet å vare ca 3 timer. Pga den lange tidsbruken må du beregne å betale kr 3500,- for første konsultasjon. Eventuelle oppfølgende konsultasjoner beregnes som regel samme tidsbruk som vanlige konsultasjoner, som for tiden koster kr 460,-.