Trykkbølgebehandling

Vi kan tilby både fokusert og radierende trykkbølgebehandling
ved vår klinikk.

Dette er en behandlingsmetode som brukes ved kroniske plager i muskulatur og sener, som følge av langvarige fysiske overbelastninger og feilbelastninger.