Nakkesleng, "whiplash"

Nakkesleng beskriver kun en skademekanisme og sier derfor ingenting om hvilke symptomer eller skader pasienten lider av. Både pasienter og helsepersonell misbruker ofte betegnelsen som en diagnose.
En sleng på nakken der hodet først slenges bakover og deretter forover betyr ikke at det behøver å oppstå skader eller symptomer, men hos enkelte kan skaden gi ulike symptomer og av og til skade. Denne pasientgruppen trenger en god klinisk undersøkelse i tillegg til riktig oppfølging.

Hvilke skader kan nakkesleng medføre?

Den vanligste form for skade er en overstrekk av muskulatur og leddbånd på fremsiden og baksiden av nakken, med påfølgende betennelsestilstander som følge av lokal vevskade i disse strukturene samt leddlåsninger i nakkevirvelsøylen. Som regel vil ingen av disse feilene synes verken på røntgen eller MR. Likevel kan skadene lokaliseres når man undersøker området. Muskulaturen vil føles svært stram og øm, og terapeuten vil kunne kjenne om leddene har redusert bevegelighet. Dersom slike "funksjonsfeil" ikke blir behandlet, kan de forårsake kroniske plager.

Hos noen er skadene langt mer alvorlige, og pasienten kan ha overrivninger av muskulatur, leddbåndskader, skader på mellomvirvelskive og nerverøtter, og brudd på nakkevirvler. Hjernerystelse kan også være en komplikasjon.

Symptomer

For å forstå symptomene til pasienter med nakkesleng-skade, er det en forutsetning at man forstår samspillet mellom nakkevirvler, muskulatur og nervesystemet. Disse strukturene påvirker hverandre gjensidig, og en feil i et område kan forårsake symptomer i andre områder. For eksempel gir nakkevirvlene kontinuerlig informasjon til lillehjernen og øyemusklene om sin posisjon.
Selv om dette bare en del av de mekanismer som kontrollerer balanse og syn, er det mange eksempler på hvordan redusert bevegelighet i leddene mellom virvlene i nakken - særlig de øverste segmentene, kan forårsake synsforstyrrelser og svimmelhet. Symptomene vil derfor være direkte relatert til de strukturer som er skadet. Typiske symptomer er nakkesmerter, nakkestivhet, nummenhet i nakken, foran på halsen eller i ansiktet, balanseproblemer, konsentrasjonsvansker, synsforstyrrelser, hodepine m.m.

Klinisk undersøkelse

En klinisk og nevrologisk undersøkelse er viktig. En dyktig kiropraktor kjenner om det foreligger betennelse, hevelse, virvelleddlåsninger, triggerpunkter, kjevespenninger osv. Vi utfører også relevante ortopediske og nevrologiske undersøkelser. I tillegg kan det være nødvendig med supplerende undersøkelser som røntgen, MR, etc.